تاریخ: 14:06 :: 2018/09/12
افزایش ۶۴۰۰ واحدی شاخص بورس

بازار سهام روز جاری با رشد بیش از ۶۴۰۰ واحدی شاخص بورس برای دومین روز متوالی سقف تازه ای را به ثبت رساند و یک رکورد تاریخی در تالار شیشه ای به وجود آمد.

معاملات بازار سهام در آخرین روز معاملاتی بورس در هفته چهارم شهریور ماه پرهیاهو به پایان رسید.

صعود شدید شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص های بورس به طور میانگین با بیش از ۴ درصد  رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۶۴۸۳ رشد معادل ۴.۳۶ درصد به ۱۵۵ هزار ۶۱ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی» با ۱۸۵۹ واحد افزایش معادل ۴.۳۶ درصد به ۴۵ هزار ۳۴۲ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۷۴۳ واحد رشد معادل ۳.۰۲ درصد به ۲۵ هزار و ۳۴۱ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۵۲۶ واحد افزایش، معادل ۳.۰۲ درصد به ۱۷ هزار و ۹۲۲ واحد، شاخص آزاد شناور با ۶۸۳۱ واحد صعود، معادل ۴.۲۹ درصد به ۱۶۶ هزار و ۲۴۶ واحد، شاخص بازار اول با ۵۱۳۰ واحد افزایش معادل ۴.۶۳ درصد به ۱۱۵ هزار ۹۲۰ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۱۲۱۰ واحد صعود معادل ۳.۸۷ درصد، به ۳۰۰ هزار و ۷۲۳ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد «فولاد با ۷۰۴ واحد، فارس با ۵۰۲ واحد، کگل با ۴۹۶ واحد، پارس با ۲۵۸ واحد، کچاد با ۲۴۲ واحد، پارسان با ۲۲۵ واحد و شبندر با ۱۹۶ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

روند شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز همه شاخص های صنایع تالار شیشه ای با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «کانه فلزی با ۳۰۳۰ واحد رشد معادل ۷.۲۶ درصد به ۴۴ هزار و ۷۶۹ واحد، وسایل ارتباطی با ۱۱۰ واحد افزایش معادل ۴.۹۸ درصد به ۲ هزار و ۳۲۶ واحد، تامین آب، برق و گاز با ۱۸ واحد صعود معادل ۴.۹۶ درصد به ۳۹۰ واحد، فلزات اساسی با ۵۴۹۴ واحد رشد معادل ۴.۸۷ درصد به ۱۱۸ هزار و ۲۸۸ واحد، شیمیایی با ۴۷۳ واحد افزایش، معادل ۴.۷۵ درصد به ۱۰ هزار و ۴۳۱ واحد، فرآورده نفتی با ۲۸۲۳۰ واحد صعود شدید معادل ۴.۵۷ درصد به ۶۴۶ هزار و ۲۰۰ واحد، لاستیک با ۱۱۱۲ واحد رشد معادل ۴.۳۹ درصد به ۲۶ هزار و ۴۷۴ واحد» رسید.

بیشترین افزایش قیمت ها سهم ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «شسپینا، ددام، خرینگ، غچین، خریخت، غالبر و نفت» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «قزوین، قلرست، دکیمی، قشرین، خمحور، غشاذر و لبوتان» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

به این ترتیب، در پایان معاملات امروز بورس، در ۲۱۹ هزار و ۷۴۱ نوبت معاملاتی، ۳ میلیارد و ۳۶۹ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۱ هزار و ۳۹۱ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۵۹۱ هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان رسید.

print

پاسخی بگذارید