تاریخ: 12:25 :: 2021/10/15
انتصاب سرپرست منطقه آزاد اروند

سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اولین انتصاب خود وزیر سابق جهاد کشاورزی را به عنوان سرپرست منطقه آزاد اروند انتخاب کرد.

سعید محمد، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، صبح امروز در شورای معاونین منطقه آزاد اروند محمدرضا اسکندری را به عنوان سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد اروند معرفی کرد.

print

پاسخی بگذارید