گروه: اقتصادی / عکس
تاریخ: 23:24 :: 2019/11/07
بازدید معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهوری از بندرگاه و منطقه آزاد انزلی

سعید شیرکوند معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهور از ظرفیت‌های توسعه‌ای بندرگاه انزلی و مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی بازدید کرد.

سعید شیرکوند معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهور به همراه مدیر کل حوزه معاونت هماهنگی و نظارت، رییس امور اقتصادی و بازرگانی، رییس امور تولیدی و زیربنایی و مدیر حوزه معاونت اقتصادی معاون اول رییس جمهوری و همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان از ظرفیت‌های توسعه‌ای بندرگاه انزلی و مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی بازدید کرد.

 • بازدید معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری از ظرفیت های توسعه ای بندرگاه و منطقه آزاد انزلی
 • بازدید معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری از ظرفیت های توسعه ای بندرگاه و منطقه آزاد انزلی
 • بازدید معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری از ظرفیت های توسعه ای بندرگاه و منطقه آزاد انزلی
 • بازدید معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری از ظرفیت های توسعه ای بندرگاه و منطقه آزاد انزلی
 • بازدید معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری از ظرفیت های توسعه ای بندرگاه و منطقه آزاد انزلی
 • بازدید معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری از ظرفیت های توسعه ای بندرگاه و منطقه آزاد انزلی
 • بازدید معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری از ظرفیت های توسعه ای بندرگاه و منطقه آزاد انزلی
 • بازدید معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری از ظرفیت های توسعه ای بندرگاه و منطقه آزاد انزلی
 • بازدید معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری از ظرفیت های توسعه ای بندرگاه و منطقه آزاد انزلی
 • بازدید معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری از ظرفیت های توسعه ای بندرگاه و منطقه آزاد انزلی
 • بازدید معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری از ظرفیت های توسعه ای بندرگاه و منطقه آزاد انزلی
 • بازدید معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری از ظرفیت های توسعه ای بندرگاه و منطقه آزاد انزلی
 • بازدید معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری از ظرفیت های توسعه ای بندرگاه و منطقه آزاد انزلی
 • بازدید معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری از ظرفیت های توسعه ای بندرگاه و منطقه آزاد انزلی
 • بازدید معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری از ظرفیت های توسعه ای بندرگاه و منطقه آزاد انزلی
print

پاسخی بگذارید