گروه: اجتماعی
تاریخ: 2:25 :: 2018/11/29
با پدیده کودکان نامشروع مواجهیم

ربیعی در توییت جدید خود نوشت: امروز ساعاتی را در یکی از سازمان های مردم نهادِ فعال در عرصه کودکان کار رها شده، گذراندم با پدیده کودکان نامشروع ناشی از فقر و اعتیاد مواجه شدم که سرنوشتی تلخ تر از سایر کودکان کار دارند.

سرویس اجتماعی اقتصاد شمال:این ها انسان هایی هستند که فقدان هویت مشخص و نداشتن شناسنامه، آغاز مشکلاتشان است.

print

پاسخی بگذارید