روزنامه‌های اقتصادی ۲۳ دی ماه ۹۹
تاریخ: 2:21 :: 2021/01/12
برندگان و بازندگان قیمت‌گذاری دستوری‌‌/ کوچ سرمایه به سمت بیت کوین

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را مشاهده می کنید.

 مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۲۳ دی ماه به بیان مسائلی همچون تحقیق و تفحص از شستا کلید خورد، اتمام حجت ایران با کره جنوبی، برندگان و بازندگان قیمت‌گذاری دستوری‌‌، کوچ سرمایه به سمت بیت کوین، می پردازد.

همچنین گرانی مصالح ساختمانی و تاثیر آن در رکود بازار مسکن، جزئیات مالیات بر خانه های لوکس، زوایای مهم روند تثبیت بازار سرمایه، انتقاد بخش خصوصی به آشفتگی در تصمیمات اقتصادی، ساز ناکوک تنظیم بازار، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۳ دی ماه به شرح زیر است:

برندگان و بازندگان قیمت‌گذاری دستوری‌‌/ کوچ سرمایه به سمت بیت کوین/ جزئیات مالیات بر خانه‌های لوکس

برندگان و بازندگان قیمت‌گذاری دستوری‌‌/ کوچ سرمایه به سمت بیت کوین/ جزئیات مالیات بر خانه‌های لوکس

برندگان و بازندگان قیمت‌گذاری دستوری‌‌/ کوچ سرمایه به سمت بیت کوین/ جزئیات مالیات بر خانه‌های لوکس

برندگان و بازندگان قیمت‌گذاری دستوری‌‌/ کوچ سرمایه به سمت بیت کوین/ جزئیات مالیات بر خانه‌های لوکس

برندگان و بازندگان قیمت‌گذاری دستوری‌‌/ کوچ سرمایه به سمت بیت کوین/ جزئیات مالیات بر خانه‌های لوکس

برندگان و بازندگان قیمت‌گذاری دستوری‌‌/ کوچ سرمایه به سمت بیت کوین/ جزئیات مالیات بر خانه‌های لوکس

برندگان و بازندگان قیمت‌گذاری دستوری‌‌/ کوچ سرمایه به سمت بیت کوین/ جزئیات مالیات بر خانه‌های لوکس

برندگان و بازندگان قیمت‌گذاری دستوری‌‌/ کوچ سرمایه به سمت بیت کوین/ جزئیات مالیات بر خانه‌های لوکس

برندگان و بازندگان قیمت‌گذاری دستوری‌‌/ کوچ سرمایه به سمت بیت کوین/ جزئیات مالیات بر خانه‌های لوکس

برندگان و بازندگان قیمت‌گذاری دستوری‌‌/ کوچ سرمایه به سمت بیت کوین/ جزئیات مالیات بر خانه‌های لوکس

برندگان و بازندگان قیمت‌گذاری دستوری‌‌/ کوچ سرمایه به سمت بیت کوین/ جزئیات مالیات بر خانه‌های لوکس

برندگان و بازندگان قیمت‌گذاری دستوری‌‌/ کوچ سرمایه به سمت بیت کوین/ جزئیات مالیات بر خانه‌های لوکس

انتهای پیام/

print

پاسخی بگذارید