تصویب اعتبار بالغ بر یک میلیارد تومانی برای تقویت طرح ترسیب کربن

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از تصویب بودجه ۱۷/۵ میلیارد ریالی از منابع استانی و ملی برای تقویت اجرای طرح ترسیب کربن شهرستان آزادشهر در شرق این استان خبر داد.

ابوطالب قزلسفلو اظهارکرد: طرح ترسیب کربن در استان گلستان در دو پایلوت شهرستان های آزادشهر از سال ۹۳ و گالیکش از سال ۹۶ اجرایی شده و آزادشهر با توجه به همکاری مردمی و پیشرفت در اجرای طرح، در سطح ملی مطرح است.

وی گفت: توسعه بهبود اراضی شیب دار با هدف اصلاح این اراضی نیز در دستور کار قرار دارد زیرا هم به کاهش سیلاب و کم شدن فرسایش خاک کمک می نماید و البته درآمد حاصل از آن نیز نسبت بهبود می یابد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: از مجموع ۱۷٫۵ میلیارد ریال اعتبار تصویب شده برای تقویت اجرای طرح ترسیب کربن در آزادشهر ، چهار میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال از منابع استانی، ۹ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه آبخیزداری و سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و از محل اعتبارات طرح ملی ترسیب کربن در قالب اوراق خزانه دوساله تصویب شد که چنانچه تخصیص یابد می تواند باعث ایجاد جهش مناسب در منطقه و اجرای بهتر طرح مذکور شود.
رییس اداره منابع طبیعی شهرستان آزادشهر نیز در ادامه این گفت و گو اعلام کرد: طرح ترسیب کربن از سال ۹۳ در ۴۸ هزار هکتار از اراضی ۶ روستا در بخش چشمه ساران شامل کاشیدار، نراب، وامنان، سیب چال، تیل آباد و خوش ییلاق آغاز شد.
جلال عجم در تشریح اهداف این طرح گفت: در مقیاس جهانی کاهش کربن و گازهای گلخانه ای از هوا با هدف کاهش خسارات تغییر اقلیم، در سطح ملی افزایش و حفاظت از منابع طبیعی و در مقیاس محلی نیز بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی بر مردم از عمده دلایل اجرای طرح ترسیب کربن است.

print

پاسخی بگذارید