تاریخ: 1:26 :: 2018/11/28
توییت جدید احمدی‌نژاد به زبان انگلیسی

احمدی نژاد در توییتی به زبان انگلیسی نوشت: آزادی زمانی به دست می آید که هر کسی شانس شرکت در مدیریت جامعه را داشته باشد و مخاطبی هم در پاسخ نوشت: هر کسی باید حق شرکت داشته باشد نه شانس.

سرویس سیاسی اقتصاد شمال:احمدی نژاد در توییتی به زبان انگلیسی نوشت: آزادی زمانی به دست می آید که هر کسی شانس شرکت در مدیریت جامعه را داشته باشد و مخاطبی هم در پاسخ نوشت: هر کسی باید حق شرکت داشته باشد نه شانس.توییت جدید احمدی‌نژاد به زبان انگلیسی و پاسخ جالب یک کاربر

print

پاسخی بگذارید