تاریخ: 0:24 :: 2019/08/31
جزئیات پناهندگی

از سفر سعید ملایی به توکیو و خبرهای پناهنده شدن وی جزئیات بیشتری منتشر شد.

خبرگزاری فارس: خبر پناهندگی و یا تقاضای مهاجرت سعید ملائی گرچه امروز منتشر شد اما از مدتها قبل توسط او دنبال می شد و وقتی که با اعزام او و کل تیم جودو به توکیو مخالفت شد او تهدید کرد که از طریق فدراسیون جهانی شخصا در این رویداد شرکت می کند به همین دلیل با اعزام او موافقت شد.

این طرح از سال گذشته (همزمان باخروج درخشان و حضور آرش اسماعیلی در فدراسیون) توسط ویزر رئیس فدراسیون جهانی جودو کلید خورد. اخبار و اطلاعات موجود بیانگر رابطه بسیار قوی نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس و ویزر است بنابراین توطئه مشترک فدراسیون جهانی و اسرائیل مشهود است.

جزئیات سفر ملایی به توکیو و پناهنده شدن او

اخبار مستند از رفتار « ماریوس ویزر» رئیس فدراسیون جهانی جودو در روز چهارشنبه بیانگر طراحی و اجرای عملیات ایذائی است (خروج سعید ازکاروان، قرار دادن گارد برای وی، فشار روانی سنگین به ملایی برای مسابقه با بازیکن اسرائیلی، اعزام ماشین، محافظ و بلیت آلمان برای او، خروج مخفیانه سعید از هتل و….) و این موضوع ثابت می کند که سعید دچار بحران دوگانگی شده بود.

مذاکره تلفنی جودوکار ایرانی با سیدرضا صالحی امیری بیانگر بحران تصمیم گیری از سوی وی بود. با این جودوکار عاطفی صحبت و تاکید شد اینجا(ایران) خانه توست وکسی با خاک و خانواده خود قهر نمی کند.

ویزر زمانی که رییس اسپورد اکورد بود، اقداماتی علیه باخ انجام داد و در تلاش بود که روی دست IOC بلند شود که باخ با درایت، وی را از میدان بیرون کرد.

print

پاسخی بگذارید