تاریخ: 23:35 :: 2021/02/20
جمع آوری تجهیزات تولید ارز دیجیتال درچالوس

یکصد دستگاه تولید ارز دیجیتال به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در چالوس کشف شد.

سردار مرتضی میرزایی فرمانده انتظامی مازندران گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت غیرقانونی افرادی در امر استخراج و تولید ارز دیجیتال در شهرستان چالوس، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی آن شهرستان قرار گرفت.

او افزود: پس از هماهنگی قضائی، ماموران با انجام تحقیقات پلیسی محل فعالیت متهمان را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مازندران گفت: ماموران در بازدید از محل مورد نظر ۱۰۰ دستگاه تجهیزات تولید ارز دیجیتال که برابر نظر کارشناسان بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، کشف کردند.

print

پاسخی بگذارید