تاریخ: 20:09 :: 2019/10/13
خودسوزی بعد از اخراج

کارمند "هیومن پارک تهران" در مقابل دفتر مدیر پارک خود را سوازند.

احمد (رها) زائر یکی از عکاسان مجموعه “هیومن پارک” دارآباد تهران در مقابل دفتر این مجموعه تفریحی با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودسوزی کرده است.

عصر روز گذشته ۲۰ مهرماه یکی از کارمندان “هیومن پارک” در منطقه دارآباد تهران دست به خودسوزی زد.

احمد (رها) زائر یکی از پرسنل مجموعه “هیومن پارک” دارآباد تهران در مقابل دفتر این مجموعه تفریحی با ریختن بنزین روی خود اقدام به خودسوزی کرده است.

بنا به اظهارات همکاران و نیز شاهدان در محل حادثه این جوان بعد از شنیدن خبر اخراج با فریادهای اعتراضی دست به خودسوزی زده است.

وی هم اکنون در بخش آی سی یو بیمارستان سوانح سوختگی بیمارستان (شهید مطهری) تهران بستری است.

بنا به گفته همکاران احمد (رها) زائر متاهل و صاحب یک کودک خردسال است.

ستوده مدیر مجموعه هیومن پارک تهران در گفتگو با خبرنگار ما با ابراز تاسف از حادثه پیش آمده گفت: خبر خودسوزی صحت دارد. ستوده مدعی شد فرد مذکور در بررسی های صورت گرفته دارای مشکلات فراوان مالی و خانوادگی بوده و به دلیل ناتوانی در کنترل خود متاسفانه دست به این اقدام زده است.

رکنا

print

پاسخی بگذارید