روزنامه‌های اقتصادی چهارم مهر ماه
تاریخ: 9:20 :: 2021/09/26
رشد مثبت تولید صنعتی متوقف شد/ حمایت شورای رقابت از واردات خودرو/

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه چهارم مهرماه به بیان مسائلی همچون رشد مثبت تولید صنعتی متوقف شد، انحصارگرایی ترمز رشد اقتصادی، رابطه معکوس تورم و استقلال بانک مرکزی، حمایت شورای رقابت از واردات خودرو، معادله مسکن در نیمسال دوم، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

رشد مثبت تولید صنعتی متوقف شد/ حمایت شورای رقابت از واردات خودرو/ معادله مسکن در نیمسال دوم

رشد مثبت تولید صنعتی متوقف شد/ حمایت شورای رقابت از واردات خودرو/ معادله مسکن در نیمسال دوم

رشد مثبت تولید صنعتی متوقف شد/ حمایت شورای رقابت از واردات خودرو/ معادله مسکن در نیمسال دوم

رشد مثبت تولید صنعتی متوقف شد/ حمایت شورای رقابت از واردات خودرو/ معادله مسکن در نیمسال دوم

رشد مثبت تولید صنعتی متوقف شد/ حمایت شورای رقابت از واردات خودرو/ معادله مسکن در نیمسال دوم

رشد مثبت تولید صنعتی متوقف شد/ حمایت شورای رقابت از واردات خودرو/ معادله مسکن در نیمسال دوم

رشد مثبت تولید صنعتی متوقف شد/ حمایت شورای رقابت از واردات خودرو/ معادله مسکن در نیمسال دوم

رشد مثبت تولید صنعتی متوقف شد/ حمایت شورای رقابت از واردات خودرو/ معادله مسکن در نیمسال دوم

رشد مثبت تولید صنعتی متوقف شد/ حمایت شورای رقابت از واردات خودرو/ معادله مسکن در نیمسال دوم

رشد مثبت تولید صنعتی متوقف شد/ حمایت شورای رقابت از واردات خودرو/ معادله مسکن در نیمسال دوم

انتهای پیام/

print

پاسخی بگذارید