تاریخ: 11:27 :: 2018/07/27
رشد ۱۲۵۱۰ واحدی شاخص بورس در ۷۹روز معاملاتی

شاخص بورس از ابتدای امسال در ۷۹ روز معاملاتی، ۱۲هزار و ۵۱۰واحد افزایش معادل ۱۳درصد رشد را به ثبت رسانده است.

از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۷۹ روز معاملاتی تعداد ۹۶میلیارد و ۲۸۸میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۶۲هزار و ۶۸۴میلیارد ریال در ۵میلیون و ۶۲۹هزار و ۲۷۴دفعه مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت ۶۲میلیارد و ۶۶۷میلیون سهم به ارزش ۱۲۵هزار و ۶۹۶میلیارد ریال در ۲ میلیون و ۵۲۷هزار و ۱۴۹نوبت در بازار اول؛ ۳۲میلیارد و ۲۸۶میلیون سهم به ارزش ۸۸هزار و ۳۰۴میلیارد ریال در ۳میلیون و ۲۴هزار و ۲۵۴نوبت در بازار دوم؛ ۳۶میلیون سهم به ارزش ۳۵هزار و ۴۰۳میلیارد ریال در ۱۲هزار و ۹۰۷نوبت در بازار بدهی؛ ۲۰۰ هزار سهم به ارزش ۱۵میلیارد ریال در ۵۷۹ نوبت در بازار مشتقه و یک میلیارد و ۲۹۸میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۳هزار و ۲۶۶میلیارد ریال در ۶۴هزار و ۳۸۵ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۷۷ هزار و ۲۳۰ واحد آغاز کرده است تاکنون با ۱۲هزار و ۵۱۰ وا حد افزایش معادل ۱۳درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۱۰۸هزار و ۸۰۰واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۱۰هزار و ۸۳۲ واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۱۵هزار و ۹۱۵واحد افزایش مواجه شده‌اند.

print

پاسخی بگذارید