تاریخ: 20:42 :: 2018/06/08

بانک سرمایه گذاری اروپایی با رد طرح کمیسیون اروپا مبنی بر فعالیت این بانک در ایران به منظور حفظ توافق برجام اعلام کرد: نمی تواند تحریم های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد.

به نقل از رویترز، بانک سرمایه گذاری اروپایی با رد طرح کمیسیون اروپا مبنی بر فعالیت این بانک در ایران به منظور حفظ توافق برجام اعلام کرد، نمی تواند تحریم های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد.

خودداری بازوی بانکی خود اتحادیه اروپا از پذیرش درخواست این اتحادیه مبنی بر فعالیت در ایران نشان دهنده محدودیت های اتحادیه اروپا برای حمایت از تجارت با ایران در مقابل تحریم های جدید دولت آمریکاست.

بانک سرمایه گذاری اروپایی با وجود نقش سیاسی ای که در حمایت از سیاست های اتحادیه اروپا دارد گفته، این «نمی تواند راه حل مشکل» حفظ برجام توسط طرف های عضو این توافق باشد. سخنگوی بانک سرمایه گذاری اروپایی گفت: «بانک اتحادیه اروپا ابزار صحیحی (برای حفظ برجام) نیست.

وی افزود، مدل تجاری این بانک با نادیده گرفتن تحریم های احتمالی علیه ایران سازگار نخواهد بود. بانک سرمایه گذاری اروپایی نگران است که در صورت نقض تحریم های آمریکا علیه ایران نتواند همچون گذشته منابع مالی لازم را از بازارهای بین المللی سرمایه جذب نماید.

اما این اعلام موضع، که اولین اظهارنظر مقامات بانک سرمایه گذاری اروپایی از زمان پیشنهاد اتحادیه اروپا مبنی بر تعامل این بانک با ایران است، ضربه ای سنگین از سوی یک موسسه مالی وابسته به اتحادیه اروپا به این اتحادیه است. به گفته منابع مطلع، بانک سرمایه گذاری اروپایی تحت فشار آمریکاست تا در فعالیت های مرتبط با ایران درگیر نشود.

print

پاسخی بگذارید