تاریخ: ۱۴:۰۲ :: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
سفر هیات چینی به گرگان

هیاتی به نمایندگی از شهرداری و مسوولین شهر گوانگ ژو چین به استان گلستان سفر کرده و ضمن دیدار با استاندار و حضور در بافت تاریخی، خانه طبیعت، منطقه هزارپیچ و پارک جنگلی النگدره این شهر در جلسه مشترک شهرداری های این دو شهر شرکت کردند. (عکس از مجید میهن دوست) print

هیاتی به نمایندگی از شهرداری و مسوولین شهر گوانگ ژو چین به استان گلستان سفر کرده و ضمن دیدار با استاندار و حضور در بافت تاریخی، خانه طبیعت، منطقه هزارپیچ و پارک جنگلی النگدره این شهر در جلسه مشترک شهرداری های این دو شهر شرکت کردند. (عکس از مجید میهن دوست)

 • سفر هیاتی از شهرداری گوانگ ژو چین به گرگان
 • سفر هیاتی از شهرداری گوانگ ژو چین به گرگان
 • سفر هیاتی از شهرداری گوانگ ژو چین به گرگان
 • سفر هیاتی از شهرداری گوانگ ژو چین به گرگان
 • سفر هیاتی از شهرداری گوانگ ژو چین به گرگان
 • سفر هیاتی از شهرداری گوانگ ژو چین به گرگان
 • سفر هیاتی از شهرداری گوانگ ژو چین به گرگان
 • سفر هیاتی از شهرداری گوانگ ژو چین به گرگان
 • سفر هیاتی از شهرداری گوانگ ژو چین به گرگان
 • سفر هیاتی از شهرداری گوانگ ژو چین به گرگان
 • سفر هیاتی از شهرداری گوانگ ژو چین به گرگان
 • سفر هیاتی از شهرداری گوانگ ژو چین به گرگان
print

پاسخی بگذارید