تاریخ: 2:02 :: 2020/01/12
صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۲ دی

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۲ دی ماه را با هم ببینیم.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی امروز  یکشنبه ۲۲ دی ماه به بیان مسائلی همچون کنترل نقدینگی و مهار تورم کلید خورد، تفاهمنامه وزارت صمت با بانک مرکزی برای تامین نقدینگی صنایع، وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیون شد، بازگشت رشد به بازار سرمایه پس از یک اصلاح بی سابقه، می پردازد.

همچنین تولید ساختمان های بی کیفیت در سایه گرانی مسکن، نقشه راه تنظیم بازار آماده ابلاغ شد، جزئیات افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان در سال آینده، لزوم پیگیری تقصیرهای احتمالی و مراقبت از عدم تکرار، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۲ دی ماه به شرح زیر است:

جزئیات افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان در سال آینده/ بازگشت رشد به بازار سرمایه پس از یک اصلاح بی سابقه/ وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیون شد

جزئیات افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان در سال آینده/ بازگشت رشد به بازار سرمایه پس از یک اصلاح بی سابقه/ وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیون شد

جزئیات افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان در سال آینده/ بازگشت رشد به بازار سرمایه پس از یک اصلاح بی سابقه/ وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیون شد

جزئیات افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان در سال آینده/ بازگشت رشد به بازار سرمایه پس از یک اصلاح بی سابقه/ وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیون شد

جزئیات افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان در سال آینده/ بازگشت رشد به بازار سرمایه پس از یک اصلاح بی سابقه/ وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیون شد

جزئیات افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان در سال آینده/ بازگشت رشد به بازار سرمایه پس از یک اصلاح بی سابقه/ وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیون شد

جزئیات افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان در سال آینده/ بازگشت رشد به بازار سرمایه پس از یک اصلاح بی سابقه/ وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیون شد

جزئیات افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان در سال آینده/ بازگشت رشد به بازار سرمایه پس از یک اصلاح بی سابقه/ وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیون شد

جزئیات افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان در سال آینده/ بازگشت رشد به بازار سرمایه پس از یک اصلاح بی سابقه/ وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیون شد

جزئیات افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان در سال آینده/ بازگشت رشد به بازار سرمایه پس از یک اصلاح بی سابقه/ وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیون شد

جزئیات افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان در سال آینده/ بازگشت رشد به بازار سرمایه پس از یک اصلاح بی سابقه/ وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیون شد

خبرنگاران جوان

print

پاسخی بگذارید