گروه: اقتصادی
تاریخ: 1:53 :: 2020/01/13
صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۳ دی

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۳ دی ماه را با هم ببینیم.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی امروز  دوشنبه ۲۳ دی ماه به بیان مسائلی همچون قانون حذف ربح مرکب ابلاغ شد، تولید پراید ۱۳۲ متوقف شد، بازار سرمایه از تنش ها عبور کرد، پرداخت یارانه غیرنقدی به نیازمندان، تامین مرغ و گوشت شب عید،  از اخبار اقتصادی امروز است.

همچنین دوگانه تورم و نقدینگی، رفرم بانکی بعد از ۶ دهه، سیستان و بلوچستان چشم انتظار یاری، رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر می رسد، آرامش پس از توفان در بازار مسکن، نمی توان حقوق ها را پا به پای تورم افزایش داد،  از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۳ دی ماه به شرح زیر است:

بازار سرمایه از تنش ها عبور کرد/ تولید پراید ۱۳۲ متوقف شد/ رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر می رسد

بازار سرمایه از تنش ها عبور کرد/ تولید پراید ۱۳۲ متوقف شد/ رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر می رسد

بازار سرمایه از تنش ها عبور کرد/ تولید پراید ۱۳۲ متوقف شد/ رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر می رسد

بازار سرمایه از تنش ها عبور کرد/ تولید پراید ۱۳۲ متوقف شد/ رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر می رسد

بازار سرمایه از تنش ها عبور کرد/ تولید پراید ۱۳۲ متوقف شد/ رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر می رسد

بازار سرمایه از تنش ها عبور کرد/ تولید پراید ۱۳۲ متوقف شد/ رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر می رسد

بازار سرمایه از تنش ها عبور کرد/ تولید پراید ۱۳۲ متوقف شد/ رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر می رسد

بازار سرمایه از تنش ها عبور کرد/ تولید پراید ۱۳۲ متوقف شد/ رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر می رسد

بازار سرمایه از تنش ها عبور کرد/ تولید پراید ۱۳۲ متوقف شد/ رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر می رسد

بازار سرمایه از تنش ها عبور کرد/ تولید پراید ۱۳۲ متوقف شد/ رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر می رسد

بازار سرمایه از تنش ها عبور کرد/ تولید پراید ۱۳۲ متوقف شد/ رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر می رسد

خبرنگاران جوان

print

پاسخی بگذارید