تاریخ: 1:34 :: 2020/01/14
صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۴ دی

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۴ دی ماه را با هم ببینیم.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی امروز  سه شنبه ۲۴ دی ماه به بیان مسائلی همچون بودجه ۹۹ آخرین پله برای اصلاح رتبه بندی، مشکل سوخت اختلالی در کشتیرانی ایجاد نمی کند، سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیلاب، تبارشناسی رکود تورمی اقتصاد،  می پردازد.

همچنین چه کسی غرامت پرواز ۷۵۲ را پرداخت می کند؟، رکود تولید پیامد گسترش قاچاق، ارتفاع تورم در ۳۱ استان، سمت و سوی بازار ارز در ماه های پایانی سال، مالیات بر خانه های خالی یک تیرو دو نشان دولت، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۴ دی ماه به شرح زیر است:

سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیلاب/چه کسی غرامت پرواز ۷۵۲ را پرداخت می کند؟/سمت و سوی بازار ارز در ماه های پایانی سال

سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیلاب/چه کسی غرامت پرواز ۷۵۲ را پرداخت می کند؟/سمت و سوی بازار ارز در ماه های پایانی سال

سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیلاب/چه کسی غرامت پرواز ۷۵۲ را پرداخت می کند؟/سمت و سوی بازار ارز در ماه های پایانی سال

سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیلاب/چه کسی غرامت پرواز ۷۵۲ را پرداخت می کند؟/سمت و سوی بازار ارز در ماه های پایانی سال

سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیلاب/چه کسی غرامت پرواز ۷۵۲ را پرداخت می کند؟/سمت و سوی بازار ارز در ماه های پایانی سال

سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیلاب/چه کسی غرامت پرواز ۷۵۲ را پرداخت می کند؟/سمت و سوی بازار ارز در ماه های پایانی سال

سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیلاب/چه کسی غرامت پرواز ۷۵۲ را پرداخت می کند؟/سمت و سوی بازار ارز در ماه های پایانی سال

سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیلاب/چه کسی غرامت پرواز ۷۵۲ را پرداخت می کند؟/سمت و سوی بازار ارز در ماه های پایانی سال

سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیلاب/چه کسی غرامت پرواز ۷۵۲ را پرداخت می کند؟/سمت و سوی بازار ارز در ماه های پایانی سال

سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیلاب/چه کسی غرامت پرواز ۷۵۲ را پرداخت می کند؟/سمت و سوی بازار ارز در ماه های پایانی سال

سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیلاب/چه کسی غرامت پرواز ۷۵۲ را پرداخت می کند؟/سمت و سوی بازار ارز در ماه های پایانی سال

خبرنگاران جوان

print

پاسخی بگذارید