گروه: اقتصادی
تاریخ: 0:52 :: 2020/03/09
صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۹ اسفند

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۹ اسفند ماه را با هم ببینیم.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه ۱۹ اسفندماه به بیان مسائلی همچون کرونا خریداران بازار طلا را فراری داد، تدابیر جدید برای پذیرش مبتلایان کرونا، لایحه آزاد شدن مشروط واردات خودرو روی میز شورای نگهبان، کسب و کارهای کوچک نیازمند حمایت، می پردازد.

همچنین اقتصاد خودرو خلاف قوانین بازار عمل می کند، گردشگری در آستانه ورشکستگی، یارانه نقدی ۲۰ اسفند واریز می شود، تاثیر کرونا بر صادرات را باید کم کنیم، حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر،  از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۹ اسفندماه به شرح زیر است:

کرونا خریداران بازار طلا را فراری داد/ اقتصاد خودرو خلاف قونین بازار عمل می کند/ حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر

کرونا خریداران بازار طلا را فراری داد/ اقتصاد خودرو خلاف قونین بازار عمل می کند/ حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر

کرونا خریداران بازار طلا را فراری داد/ اقتصاد خودرو خلاف قوانین بازار عمل می کند/ حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر

کرونا خریداران بازار طلا را فراری داد/ اقتصاد خودرو خلاف قونین بازار عمل می کند/ حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر

کرونا خریداران بازار طلا را فراری داد/ اقتصاد خودرو خلاف قونین بازار عمل می کند/ حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر

کرونا خریداران بازار طلا را فراری داد/ اقتصاد خودرو خلاف قونین بازار عمل می کند/ حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر

کرونا خریداران بازار طلا را فراری داد/ اقتصاد خودرو خلاف قونین بازار عمل می کند/ حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر

کرونا خریداران بازار طلا را فراری داد/ اقتصاد خودرو خلاف قونین بازار عمل می کند/ حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر

کرونا خریداران بازار طلا را فراری داد/ اقتصاد خودرو خلاف قونین بازار عمل می کند/ حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر

کرونا خریداران بازار طلا را فراری داد/ اقتصاد خودرو خلاف قونین بازار عمل می کند/ حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر

کرونا خریداران بازار طلا را فراری داد/ اقتصاد خودرو خلاف قونین بازار عمل می کند/ حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر

کرونا خریداران بازار طلا را فراری داد/ اقتصاد خودرو خلاف قونین بازار عمل می کند/ حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر

print

پاسخی بگذارید