گروه: اقتصادی
تاریخ: 0:23 :: 2020/03/14

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۴ اسفند ماه را با هم ببینیم .

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی جمعه ۲۴ اسفندماه به بیان مسائلی همچون جزئیات ثبت نام طرح ملی مسکن در روزهای کرونازده، گران فروشی و تقلب در بازار سیاه الکل، اعلام جزئیات پرداخت ۳ مرحله بسته حمایتی کرونایی، کم فروشی در پمپ بنزین ها را گزارش دهید، نمایشگاه بهاره مجازی میان بری برای ادامه حرکت کسب و کارها، می پردازد.

همچنین بحران ناامیدی متقاضیان کار، یارانه کرونا در حساب هفت میلیون نفر، درخواست کمک ۵ میلیارد دلاری، سهمیه های بنزین نمی سوزد، روز وحشتناک بورس های جهانی، معاملات مسکن ۳۵.۶ درصد کاهش یافت،  از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۴ اسفندماه به شرح زیر است:

گران فروشی و تقلب در بازار سیاه الکل/یارانه کرونا در حساب هفت میلیون نفر/ روز وحشتناک بورس های جهانی

گران فروشی و تقلب در بازار سیاه الکل/یارانه کرونا در حساب هفت میلیون نفر/ روز وحشتناک بورس های جهانی

گران فروشی و تقلب در بازار سیاه الکل/یارانه کرونا در حساب هفت میلیون نفر/ روز وحشتناک بورس های جهانی

گران فروشی و تقلب در بازار سیاه الکل/یارانه کرونا در حساب هفت میلیون نفر/ روز وحشتناک بورس های جهانی

گران فروشی و تقلب در بازار سیاه الکل/یارانه کرونا در حساب هفت میلیون نفر/ روز وحشتناک بورس های جهانی

گران فروشی و تقلب در بازار سیاه الکل/یارانه کرونا در حساب هفت میلیون نفر/ روز وحشتناک بورس های جهانی

گران فروشی و تقلب در بازار سیاه الکل/یارانه کرونا در حساب هفت میلیون نفر/ روز وحشتناک بورس های جهانی

گران فروشی و تقلب در بازار سیاه الکل/یارانه کرونا در حساب هفت میلیون نفر/ روز وحشتناک بورس های جهانی

گران فروشی و تقلب در بازار سیاه الکل/یارانه کرونا در حساب هفت میلیون نفر/ روز وحشتناک بورس های جهانی

گران فروشی و تقلب در بازار سیاه الکل/یارانه کرونا در حساب هفت میلیون نفر/ روز وحشتناک بورس های جهانی

خبرنگاران جوان

print

پاسخی بگذارید