تاریخ: 2:24 :: 2018/11/19
عکس عجیب از علی دایی

عکس نشان از روزهایی ساده و بدون آلایش است که در آن مهندسی جوان پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه صنعتی شریف دوران مقدس سربازی را طی می کرد تا کم کم به دروازه های شهرت برسد.

print

پاسخی بگذارید