تاریخ: 8:37 :: 2021/03/01
متوسط تغییرات قیمت کالاهای خوراکی در بهمن ۹۹

مرکز آمار ایران تغییرات قیمت منتخب اقلام خوراکی را در بهمن ماه سال جاری اعلام کرد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد در بهمن ماه ١٣٩٩ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف خوراکی در مناطق شهری کشور بشرح زیر است:

نان و غلات:

در این گروه، اقلام “شیرینی خشک” با ۶,٢ درصد و “رشته آش” با ۵.٣ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها:

در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها اقلام “مرغ ماشینی” با ٩,۶ درصد،”کنسرو ماهی تن” با ۴.٢ درصد و “گوشت گاو یا گوساله” با ٣.۵ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در این گروه، اقلام “مرغ ماشینی” با ٩,۶ درصد،”کنسرو ماهی تن” با ۴.٢ درصد و “گوشت گاو یا گوساله” با ٣.۵ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به “روغن نباتی جامد” با ١٢,۴ درصد، “روغن مایع” با ۶.۶ درصد و “پنیر ایرانی پاستوریزه” با ۵.٣ درصد بوده است.

میوه و خشکبار:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به “موز” با ٣٣,٠ درصد، “هندوانه” با ٢٠.٣ درصد و “پرتقال” با ١٢.١ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است.

سبزیجات:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به ” خیار ” با ۴٧,۴ درصد، “بادمجان” با ٣٧.۶ درصد و “کدو سبز” با ٣١.٧ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است. همچنین در این گروه قیمت اقلام “گوجه فرنگی” با ١۴.۵ درصد و”پیاز” با ٨.۶ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.

قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به “قند” با ١٩,٢ درصد و “شکر” با ١٨.٧ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است.

print

پاسخی بگذارید