روزنامه‌های اقتصادی ۲ مهرماه ۹۹
تاریخ: 10:45 :: 2020/09/23

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را مشاهده می کنید.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه  ۲ مهرماه به بیان مسائلی همچون موج تازه تورم تایید شد، گرانی دوباره مرغ و لبنیات در راه است؟، نسخه هوشمندانه شکست تحریم، آسیب وعده‌ها به بورس، می پردازد.

همچنین سفته بازان و دلالان برنده نوسانات بازار، قیمت پراید کهکشانی شد، رویگردانی نقدینگی از تولید، کجای کار تنظیم بازار می‌لنگد؟ ، شلیک ماشه به اقتصاد ایران و اعتبار آمریکا، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲ مهرماه به شرح زیر است:

موج تازه تورم تایید شد/ آسیب وعده‌ها به بورس/ کجای کار تنظیم بازار می‌لنگد؟

موج تازه تورم تایید شد/ آسیب وعده‌ها به بورس/ کجای کار تنظیم بازار می‌لنگد؟

موج تازه تورم تایید شد/ آسیب وعده‌ها به بورس/ کجای کار تنظیم بازار می‌لنگد؟

موج تازه تورم تایید شد/ آسیب وعده‌ها به بورس/ کجای کار تنظیم بازار می‌لنگد؟

موج تازه تورم تایید شد/ آسیب وعده‌ها به بورس/ کجای کار تنظیم بازار می‌لنگد؟

موج تازه تورم تایید شد/ آسیب وعده‌ها به بورس/ کجای کار تنظیم بازار می‌لنگد؟

موج تازه تورم تایید شد/ آسیب وعده‌ها به بورس/ کجای کار تنظیم بازار می‌لنگد؟

موج تازه تورم تایید شد/ آسیب وعده‌ها به بورس/ کجای کار تنظیم بازار می‌لنگد؟

موج تازه تورم تایید شد/ آسیب وعده‌ها به بورس/ کجای کار تنظیم بازار می‌لنگد؟

موج تازه تورم تایید شد/ آسیب وعده‌ها به بورس/ کجای کار تنظیم بازار می‌لنگد؟

موج تازه تورم تایید شد/ آسیب وعده‌ها به بورس/ کجای کار تنظیم بازار می‌لنگد؟

موج تازه تورم تایید شد/ آسیب وعده‌ها به بورس/ کجای کار تنظیم بازار می‌لنگد؟

print

پاسخی بگذارید