نظری معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران
گروه: فرهنگی
تاریخ: ۱۶:۵۲ :: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
نظام مدرسه محور اولویت آموزش و پرورش است

اسفندیار نظری به تعداد ۵۰ هزار نفری دانش آموزان اشاره کردو گفت: بیش از ۲۵ هزار نفر در رشته تجربی تحصیل می کنند که این امر باید مورد توجه هدایت تحصیلی قرار گیرد که چگونه دانش آموزان را  به سمت مهارت آموزی و آمادگی برای بازار کار در آینده سوق دهیم.

به گزارش اقتصاد شمال ،معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه مازندران در انجام پروژه مهر رتبه خوبی را دارد ، افزود: توانمند سازی ،کیفیت بخشی و توجه به مدرسه محوری از اهداف پروژه مهر خواهد بود .

اسفندیار نظری به تعداد ۵۰ هزار نفری دانش آموزان اشاره کردو گفت: بیش از ۲۵ هزار نفر در رشته تجربی تحصیل می کنند که این امر باید مورد توجه هدایت تحصیلی قرار گیرد که چگونه دانش آموزان را  به سمت مهارت آموزی و آمادگی برای بازار کار در آینده سوق دهیم.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه امسال در جسنواره جابر بن حیان و خوازمی قصد داریم به توانمندی های فردی دانش آموزان توجه ویژه داشته باشیم ،افزود: با توجه به شعار سال که به نام رونق تولید نامگذاری شده است باید به نوآوری و خلاقیت های دانش آموزان بها داد.

نظری یادآور شد: مدیر باید آمادگی لازم برای تصمیم گیری در لحظه داشته باشد و به هنر ارتباط و مهارت مدیریتی مجهز شود تا بتواند برخورد با وضعیت بحران رافرا بگیرد.

وی به شیوه ثبت نام در مدارس اشاره و با بیان اینکه مدیران نباید به خانواده های دانش آموزان سخت بگیرند ادامه داد: در بحث مشارکت های مردمی و مشارکت خانواده ها در مدرسه باید به وضعیت اقتصادی خانواده ها توجه شود .

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران به بحث هدایت تحصیلی در سال تحصیلی جدید اشاره کردو یادآور شد: در امر هدایت تحصیلی باید توسعه متوازن مورد توجه قرار گیرد .

وی به طرح ایران مهارت اشاره کردو با بیان اینکه دستورالعمل این طرح در اختیار مدیران قرار گرفته است تصریح کرد: با تعلیم مهارت های مورد نیاز بازار کار به دانش آموزان می توان آنها را برای زندگی بهتر آماد ه کرد.

نظری اظهار داشت : استفاده از مشارکت خیرین، بهره مندی از دانش آموزان هنرستان ها برای تعمیر و تجهیز وسایل مدرسه ،شاداب سازی فضای مدرسه و مشارکت دادن خانواده ها از جمله مواردی است که مدیران باید به آن توجه کنند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران به اجرای پروژه مهر در شهرستان ها اشاره کردو افزود: فرمانداران،بخشداران ودهیاران در مناطق رئیس پروژه مهر هستند و باید از ظرفیت آنان استفاده شود .

print

پاسخی بگذارید