تاریخ: 3:55 :: 2018/12/26
واکنش دختر میرحسین به حادثه تلخ برای دانشجویان

نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی در واکنش به واژگونی اتوبوس دانشجویان در توییتر خود نوشت: این روزها امید به فرداها قربانی زیاد می هد.

print

پاسخی بگذارید