مدیر آموزش و پرورش بهشهر
تاریخ: 22:02 :: 2018/11/21
ورزش در سلامت جسمی و روانی دانش آموزان موثر است

که در مراسم المپیاد ورزشی درون مدرسه ای سخن می گفت با بیان اینکه تمام موفقیت ها در راستای تلاش انسان ها به نتیجه می رسد افزود: با فعالیت و توجه به سلامت جسم می توان در مسیر زندگی به پویایی و تعالی رسید.

سرویس خبر اقتصاد شمال از بهشهرمدیر آموزش و پرورش بهشهر که در مراسم المپیاد ورزشی درون مدرسه ای سخن می گفت با بیان اینکه تمام موفقیت ها در راستای تلاش انسان ها به نتیجه می رسد افزود: با فعالیت و توجه به سلامت جسم می توان در مسیر زندگی به پویایی و تعالی رسید.
صادق علی بیکی با مهم ارزیابی کردن تلاش برای رسیدن به اهداف ، افزود :پشتکار و تلاش در هر کاری نقش مهمی در رسیدن به موفقیت دارد و المپیاد درون مدرسه ای نیز می تواند در شناسایی توانمندی های دانش آموزان در زمینه های مختلف ورزشی موثر باشد .
وی ورزش را موجب سلامت جسم و روان خواند و عنوان کرد: حذف ورزش در فعالیت های روزمره می تواند آسیب مهمی به سلامت جسمانی وارد کند .
مدیر آموزش و پرورش بهشهر با بیان اینکه ورزش موجب نشاط می شود ، یادآور شد: دانش آموزان باید در برنامه های خود به فعالیت های ورزشی توجه ویژه داشته باشند و با ورزش روحیه تیمی و همزیستی را بالا ببرند .

print

پاسخی بگذارید