تاریخ: 15:28 :: 2019/11/12
پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی موفق شد با برتری برابر سپیدرود رشت ضمن فتح شهرآورد «ال‌گیلانو» اولین پیروزی فصل را تجربه کند.

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی موفق شد با برتری برابر سپیدرود رشت ضمن فتح شهرآورد «ال‌گیلانو» اولین پیروزی فصل را تجربه کند.

 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
 • پیروزی ملوان بندرانزلی مقابل سپیدرود رشت
print

پاسخی بگذارید