چهلمین نشست توسعه  گیلان برگزار شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان گفت: نیازمند مفهومی واحد و مشترک برای نیل به توسعه هستیم.

به گزارش اقتصاد شمال ،کیوان محمدی  درچهلمین نشست  توسعه با عنوان جای خالی انسان در توسعه افزود: نیازمند دریافت و برداشتی مشترک از توسعه هستیم.
وی تصریح کرد: این نشست‌ها در ابتدا برای برنامه‌ریزان امر توسعه برگزار می‌شد اما با توجه به نیاز مدیران اجرایی به برداشت واحد از مفهوم توسعه ، این نشست‌ها فراگیرتر برگزار می شود.
محمدی به کتابی در زمینه توسعه با عنوان توسعه یعنی آزادی اشاره و بیان کرد: توسعه میزان برخورداری ما از آزادگی ها تلقی می شود که این دیدگاه موجب تحولی در عرصه توسعه شد.
وی در توضیح رابطه توسعه اقتصادی و آزادی گفت: آزادی می تواند مهم تر از عدالت باشد چراکه انسان می تواند در فرصت های متفاوت قرار گرفته و از تمام امکانات جامعه برای رسیدن به عدالت استفاده کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با تاکید بر اینکه هیچ گونه محدودیتی برای بیان دیدگاه های توسعه ای نداریم، خاطرنشان کرد: توسعه مفهوم انسانی است و قبل از توسعه یافتن فیزیکی، بایستی تغییرات در اندیشه ایجاد شود.

print

پاسخی بگذارید