تاریخ: 14:36 :: 2021/11/25
۵۷ هزار میلیارد تومان وام ازدواج در ۸ ماهه ۱۴۰۰ پرداخت شد

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: کل مبلغ وام ازدواج پرداختی در سال گذشته ۴۳ هزار میلیارد تومان و در ۸ ماه امسال ۵۷ هزار میلیارد تومان است.

مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت: کل مبلغ وام ازدواج پرداختی در سال گذشته ۴۳ هزار میلیارد تومان و در ۸ ماه امسال ۵۷ هزار میلیارد تومان است. تعداد ثبت نام کنندگان سال گذشته، ۷۶۵ هزار نفر و تعداد ثبت نام کنندگان ۸ ماهه امسال، ۸۳۰ هزار نفر بوده اند. شبکه بانکی در تلاش است با تمام ظرفیت کمک حال امر ازدواج جوانان است.

وی افزود: شبکه بانکی کشور در سال گذشته، ۸۲۵ هزار و در ۸ ماه سال جاری ۶۶۷ هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرده است. میانگین تعداد پرداخت وام ازدواج در سال گذشته ۶۹ هزار فقره در ماه و در سال جاری علیرغم افزایش مبلغ وام تاکنون ۸۳ هزار فقره در ماه بوده است.

print

پاسخی بگذارید