گروه: عکس
تاریخ: ۲۳:۳۸ :: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان

سرویس عکس اقتصاد شمال ،نشست خبری محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اصحاب رسانه گیلان در رشت برگزار شد. print

سرویس عکس اقتصاد شمال ،نشست خبری محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اصحاب رسانه گیلان در رشت برگزار شد.

 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
 • نشست خبری نوبخت با اصحاب رسانه گیلان
print

پاسخی بگذارید