1. مطالب منتشر شده در دسته ی "بورس"
دادو ستد بیش از 170 میلیون سهم در بورس
نگاه اقتصاد شمال به عملکرد بورس هفتگی مازندران

طی ۵ روز معاملاتی، تعداد 171 میلیون و 965 هزار و 126  سهم به مبلغ بیش از447 میلیاردو 869 میلیون  ریال در بورس منطقه ای مازندران دادوستد شد.

ارزش بیش از452 میلیارد ریالی سهام مبادله شده در بورس منطقه ای مازندران
نگاه اقتصادشمال به عملکرد هفتگی بورس مازندران

طی ۵ روز معاملاتی، تعداد 180 میلیون و36 هزارو983  سهم به مبلغ بیش از452 میلیاردو 71 میلیون  ریال در بورس منطقه ای مازندران دادوستد شد.

آمار معاملات امسال بورس به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان رسید

تعداد ۳۸۴ میلیارد و ۷۹ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۱۹۱ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۸۴ روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار دادوستد شده است.

بیش از 260 میلیارد ریال سهم در بورس مازندران دادو ستد شد
نگاه اقتصاد شمال به عملکرد هفتگی بورس مازندران

طی ۵ روز معاملاتی، تعداد 95میلیون و ۷12هزارو 107سهم به مبلغ بیش از 260 میلیارد و 137میلیون  ریال در بورس منطقه ای مازندران دادوستد شد.

معامله بیش از 364 میلیون سهم در  بورس رشت
در آذر ماه رخ داد

مدیر تالار منطقه ای بورس رشت به تشریح عملکرد ماهانه بورس رشت پرداخت و گفت: در معاملات آذرماه امسال بورس اوراق بهادار گیلان، 364 میلیون و 229 هزار و 804 سهم داد و ستد شد.

معامله بیش از 74میلیون سهم در بورس مازندران
در هفته منتهی به 28آذر ماه صورت گرفت

طی ۵ روز معاملاتی، تعداد 74میلیون و ۷۳7هزارو ۶۳ سهم به مبلغ بیش از 242 میلیارد و 902میلیون  ریال در بورس منطقه ای مازندران دادوستد شد.

معامله بیش از 323 میلیارد ریالی سهام در تالار شیشه ای مازندران
نگاه اقتصاد شمال به عملکرد هفتگی بورس مازندران

طی ۵ روز معاملاتی، تعداد 111میلیون و 165هزارو 893سهم به مبلغ بیش از 323 میلیارد و 519میلیون  ریال در بورس منطقه ای مازندران دادوستد شد.

اعلام زمان راه اندازی قراردادهای آتی سبد سهام

مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: قراردادهای آتی سبد سهام، ۲۵ آذر در بورس تهران راه اندازی می شود.

دادو ستد بیش از ۸۵ میلیون سهم در بورس مازندران
نگاهی به عملکرد بورس هفتگی مازندران

طی ۵ روز معاملاتی، تعداد ۸۵میلیون و ۵۳۲هزارو ۶۸سهم به مبلغ بیش از ۲۷۷ میلیارد و ۴۶۸میلیون  ریال در بورس منطقه ای مازندران دادوستد شد.

خریداری ۱۳ میلیارد تومان سهام /معامله بیش از ۶۴ میلیون سهم
نگاهی به عملکرد بورس مازندران

طی ۴روز معاملاتی، تعداد ۶۴میلیون و ۹۰۷هزارو ۶۱۶ سهم به مبلغ بیش از ۳۲۲ میلیارد و ۴۳۷میلیون  ریال در بورس منطقه ای مازندران دادوستد شد.