1. مطالب منتشر شده در دسته ی "سایت"
درباره ما

سایت اقتصاد گستر شمال به عنوان اولین پایگاه خبری فعال در زمینه اقتصادی در شمال کشور به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات ۱۳۶۴/۱۲/۲۸مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار خود را در زمینه اقتصادی و سیاسی از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی دریافت کرده است.