اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب اتحادیه اروپا
توی دهن  اروپا بزنید

به نظر می‌رسد وزارت خارجه و فراتر از آن دولت باید همین حالا تکلیف خود را با اروپا و پلیس بد آن مشخص کند و در این مسیر نباید به امید تحقق وعده‌های کانال ویژه مالی، وارد ملاحظات سیاسی شویم.

اروپا تسویه حساب با ایران به جای دلار به یورو را مشروط پذیرفت

عضو شورای ملی فرانسه گفت: اتحادیه اروپا تسویه حساب با ایران را مشروط به عدم وضع تحریم های ثانویه به جای دلار به یورو با ایران را انجام می دهد.