اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب اصلاح طلبان
اصلاح‌طلبان در چندراهی تصمیم‌

اگر کاندیدای اصلاح‌طلبان رأی بیاورد باید در مانیفست در بُعد اقتصادی، به مردم نویدهایی واقعی داد.

راهکارهایی برای برون‌رفت از  گرانی

هنوز مدت زمان زیادی از اتمام انتخابات ریاست جمهوری و حمایت بی‌شائبه بسیاری از مدعیان اصلاح‌طلبی از حسن روحانی نگذشته که با به هم ریختن وضع اقتصادی کشور، حامیان دیروز دولت با فرار رو به جلو خود را در جایگاه منتقد شرایط کنونی جا زده‌اند!

پوست اصلاحات را سال ۸۸ کندند
حجاریان

حجاریان؛ تئوریسین اصلاح‌طلب می گوید: معتقدم پس از انتخابات ۸۸ پوست اصلاحات را کنده‌اند پس، ابتدا باید صبر کنیم تا پوست جدید در بیاید و بعد پوست‌اندازی کنیم!