1. نوشته هایی با برچسب اظهارات تازه محمود احمدی نژاد
قدیری ابیانه: احمدی‌ نژاد را بستری کنید!

قدیری ابیانه معتقد است باید احمدی نژاد فورا در یک بیمارستان روانی بستری شود. معلوم می‌شود او بر اثر فشار کار در ایام ریاست‌جمهوری دچار معلولیت ذهنی شده است و این معلولیت در طول زمان عود کرده است.