1. نوشته هایی با برچسب افزایش حقوق
افزایش حقوق پایین ترین طبقه کارمندان؛ ۲۰ درصد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر افزایش پایین ترین طبقه حقوقی به میزان ۲۰ درصد تاکید کردند.