اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب امام جعفر صادق (ع)
کدام پیامبر مهمان امام صادق (ع) شد؟

روزی یکی از پیامبران الهی به حضور امام صادق (ع) آمد و گنجینه‌ای از علم و معرفت ایشان آموخت.

تبلیغات بانک ملی