اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب بازار شب عید
توافق های وزارت صنعت و اصناف /نمایشگاههای بهاره می آیند

قرار بر این است که اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با هماهنگی استانداران نسبت به برپایی یا عدم برپایی نمایشگاه‌های بهاره تصمیم‌گیری کنند، اما در تهران مقرر شده تا نمایشگاه‌های بهاره در نیمه دوم سال برپا شود. این در حالی است که در راستای تنظیم بازار شب عید نیز توافق‌هایی میان اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت انجام شده است.