1. نوشته هایی با برچسب بانک حکمت ایرانیان
سایت DR بانک حکمت ایرانیان عملیاتی شد

بانک حکمت ایرانیان اعلام کرد: در ایام ا.. مبارک دهه فجر سایت پشتیبان زمان بحران بانک با حضور مدیریت عامل عملیاتی شد.