1. نوشته هایی با برچسب بانک مرکزی چین
چین ۱۰ میلیارد یوان اسکناس در هنگ گنگ می فروشد

بانک مرکزی چین در روز چهارشنبه ۱۰ میلیارد یوآن اسکناس در هنگ کنگ می فروشد.

بانک مرکزی چین در یک روز ۱۵۶ میلیارد یوآن وام داد

بانک مرکزی چین اعلام کرد که در روز دوشنبه ۱۵۶ میلیارد یوآن به موسسات مالی این کشور وام داده است.