اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب برق مصرفی
عوارض برق مصرفی  ۱۰ درصد تعیین شد
در سال آینده

نمایندگان مجلس در مصوبه ای عوارض برق مصرفی در سال آینده را ۱۰ درصد تعیین کردند.