1. نوشته هایی با برچسب بهشهر
ورزش در سلامت جسمی و روانی دانش آموزان موثر است
مدیر آموزش و پرورش بهشهر

که در مراسم المپیاد ورزشی درون مدرسه ای سخن می گفت با بیان اینکه تمام موفقیت ها در راستای تلاش انسان ها به نتیجه می رسد افزود: با فعالیت و توجه به سلامت جسم می توان در مسیر زندگی به پویایی و تعالی رسید.

۲ هزار بهشهری از آموزش های مهارتی فنی وحرفه ای  بهره مند شدند
کیانی رییس فنی و حرفه ای بهشهر

ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهشهر از ارائه ۵۱۰ هزار نفر- ساعت آموزش های فنی و حرفه ای در این شهرستان در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.