اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب بیمه روستاییان
۷۰درصد روستاییان مازندران بیمه ندارند

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، عشایر و روستائیان مازندران گفت که با گذشت ۱۴ سال ۷۰ درصد از روستائیان واجد شرایط مازندران همچنان خارج از چتر حمایتی از این صندوق قرار دارند.