اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب ثروتنمندان
اخذ مالیات از ثروتمندان براساس حساب‌ بانکی ممکن می شود؟

طراح طرح شفافیت تراکنش‌های بانکی بعد از تشریح ابعاد طرح گفت: جلوگیری از فرار مالیات‌ها، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی، کاهش فاصله طبقاتی، کنترل پولشویی و حذف عامل انسانی در اخذ مالیات را از اهداف این طرح است.