1. نوشته هایی با برچسب جمعیت ایران
جمعیت ایران از ١٠١ میلیون نفر عبور می‌کند
طبق اعلام مرکز آمار:

مرکز آمار ایران اعلام کرد: جمعیت ایران تا سال ١۴٣٠، با محتمل ترین سناریو به بیش از ١٠١ میلیون نفر خواهد رسید.