اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب جیمزکامرون
ماجرای واقعی از درگیری کارگردان مشهور

جیمز کامرون تعریف می‌کند که در یک جر وبحث با هاروی واینستین تقریبا با مجسمه اسکاری که سال ۱۹۹۸ دریافت کرد، واینستین را کتک زد!