اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب حرارتی
50 درصد از واحدهاي نيروگاهي كشور بطور كلي ساخت داخل هستند
معاون راهبري شركت مادر تخصصي توليدنيروي برق حرارتي

عبدالرسول پيشاهنگ به منظور بررسي روند پيشرفت كار تعميرات نيمه اساسي واحد 4 بخاري و پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي در حال اجرا، از نيروگاه شهيدسليمي نكا بازديد کرد.