1. نوشته هایی با برچسب حمیدرضا معبودی
خط اعتباری ۳۰ میلیون یورویی بانک ایران و اروپا

مدیرامور بین الملل بانک توسعه صادرات اعلام کرد: به دنبال انعقاد قرارداد تامین مالی کوتاه مدت (ریفاینانس) بصورت مستقیم با بانک تجارتی ایران واروپا هامبورگ (Eihbank)، مبلغ ۳۰ میلیون یورو به این بانک تخصیص یافت.