1. نوشته هایی با برچسب حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران
شکایت ایران از آمریکا در سازمان دریانوردی

سفیر ایران در انگلیس از ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در محکومیت تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشتی های ایرانی خبر داد.