اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب درآمدها
هزینه ها و درآمدهای شفاف

نمایندگان مجلس بندی را تصویب کردند که به موجب آن کلیه دستگاه‌ها موظف به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی شدند که با اجرای این بند کلیه هزینه‌ها و درآمدهای کشور شفاف خواهد شد.