1. نوشته هایی با برچسب رئیس قوه قضائیه
دادخواست های مربوط به بانک مرکزی به اطلاع رییس قوه قضاییه برسد
بخشنامه مهم آیت الله لاریجانی

رییس قوه قضاییه در بخشنامه ای خطاب به روسای دادگستری های کشور از آنها خواست دادخواست های مربوط به بانک مرکزی را قبل از هر اقدام به اطلاع رییس این قوه برسانند